bardachd: (Default)
An Lon Dubh

Int én bec
ro léic feit
do rind guip
glanbuidi;
fo-cheird faíd
os Loch Laíg
lon do chraíb
charnbuidi.


Blackbird at Belfast Lough

The wee bird
has let out a whistle
from the point of a beak
bright yellow;
it sends out a call
above Loch Laig
a blackbird from a branch
yellow-heaped
bardachd: (Default)
Ind ráith i comair in dairfedo,
ba Bruidgi, ba Cathail,
ba hÁedo, ba hAilello,
ba Conaing, ba Cuilíni,
ocus ba Máele Dúin.
Ind ráith d’éis cach ríg ar úair,
ocus int slúaig foait i n-úir.


The fort over against the oakwood,
It was Bruidge’s, it was Cathal’s,
It was Áed’s, it was Ailill’s,
It was Conaing’s, it was Cuilíne’s
and it was Máel Dúin’s.
The fort remains after each king in turn,
and the hosts sleep in the ground.
bardachd: (Default)
Glen Ramadale;
my love in the dew of twilight
a morning glory in her hair,
setting it alight;
the hidden cuckoo's call
encircling her.

I heard the cuckoo yesterday;
a shadow fell across the evening;
beauty tearing apart memory's harp
in Glen Ramadale:
Darling! where did you go?
bardachd: (Default)
Chan fhaca mi Lannes aig Ratasbon
no MacFill-Fhinnein aig Allt Eire
no Gill-Iosa aig Cuil-Lodair,
ach chunnaic mi Sassanach 'san Eiphit.

Fear beag le gruaidhean pluiceach
is gluinean a'bleith a cheile,
aodann guireanach gun tlachd ann-
comhdach an spioraid bu treine.

Cha robh buaidh air''san tigh-osda
'n am nan dorn a bhith 'gan dunadh',
ach leoghann e ri uchd a'chatha,
anns na frasan guineach mugach.

Thainig uair-sin lis na sligean
leis na spealgan-iaruinn bearnach,
anns an toit is anns an lasair,
ann an crith is maoim na h-araich.

Thainig fios dha 'san fhrois pheileir
e bhith gu spreigearra 'na dhiulnach:
is b' e sin fhad 's a mhair e,
ach cha b'fhada fhuair e dh'uine )
bardachd: (Default)
A Bé find, in rega lim
I tír n-ingnad hi fil rind?
Is barr sobairche folt and;
Is dath snechtai corp co ind.

Is and nád bí muí ná taí;
Gela dét and; dubai braí;
Is lí súla lín ar slúa;
Is dath sion and cech grúad.

Is corcur maige cach muin;
Is lí súla ugae luin;
Cid caín déicsiu Maige Fáil,
Annam íar ngnáis Maige máir.

Cid mesc lib coirm Inse Fáil,
Is mescu coirm Tíre Máir;
Amra tíre tír as-biur;
Ní tét oac and ré siun.

Srotha téithmilsi tar tír,
Rogu de mid ocus fín,
Doíni delgnaidi cen on,
Combart cen peccad, cen chol.

Ad-chiam cách for cach leth,
Ocus níconn-acci nech:
Teimil imorbais Ádaim
Dodon-aircheil ar áraim.

Read more... )
bardachd: (Default)
Is aicher in gaeth in-nocht,
fo-fúasna fairrge findfholt,
ní águr réimm mora mind
dond laechraid lainn o Lothlind.


The wind is bitter this night:
It tosses the white hair of the sea;
I do not fear the wild warriors
From Lothlinn, who course on a quiet sea.
bardachd: (Default)
Alasdair à Gleanna Garadh,
Thug thu 'n-diugh gal air mo shùilibh;Read more... )
bardachd: (Default)
You that are jealous and have a wife
go face the rain like other men.
If you want a hope of peace
question not your woman's moods.

She's woman born, and must so stay
whatever pain she has of it.
She is the servingmaid of love
and not herself responsible.

Don't trust the sight of your own eyes.
Half of what you know, know not.
Take proven news to be a lie.
Don't believe your own ears.

Suffer agitation calmly.
Bother with nothing under the sun.
The wisest thing to be
is a witless harmless fool.

Eat your meat and sleep your fill,
don't let her see your wretched pain,
cross the mire in a single leap,
nor care a straw for your woman's moods.

You that are jealous and cannot help but love her
don't care a straw for that empty woman's moods.
If you can't manage that, for honour's sake
outclimb all idiots to the peak of madness.
bardachd: (Default)
Ind ráith i comair in dairfedo,
ba Bruidgi, ba Cathail,
ba hÁedo, ba hAilello,
ba Conaing, ba Cuilíni,
ocus ba Máele Dúin.
Ind ráith d’éis cach ríg ar úair,
ocus int slúaig foait i n-úir.
Read more... )
bardachd: (Default)
A iníon álainn Choinn Uí Néill,
is fada do shuan tar éis d'áir;
is nach gcluin uaisle do chine féin
tú ag caoineadh do spré tar éis a bháis.

Ceiliúr an éin lúfair luaith
theastaigh uait, a fhaoileann bhán;
cha bhíonn tubaiste ach mar mbíonn spré,
is déansa foighid ó ghreadadh lámh.

Ó ghreadadh lámh is ó shileadh rosc,
glacsa tost, a fhaoileann úr;
a iníon álainn Choinn Uí Néill,
fá bhás an éin ná fliuch do shúil.

A fhaoileann a d'fhás ó ardrí Uladh na rí,
fuirigh mar tá, is fearr é nó imeacht le baois;
fá d'éan beag a b'áille gáire ar imeall na gcraobh,
chan ceist duit a bhás go brách is é nite le haol. Read more... )
bardachd: (Default)
Rinn mi luaidh air àilleachd t' aodainn
an dè 's an diugh, cha tric ach daonnan;
's nì mi luaidh air àilleachd t' anama
's cha chan am bàs gur h-e an arraghloir.


I spoke of the beauty of your face
yesterday and today, not often but always;
and I will speak of the beauty of your spirit
and death will not say it is idle talk.


-Somhairle MacGill-Eain

Profile

bardachd: (Default)
bardachd

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Powered by Dreamwidth Studios