bardachd: (Default)
[personal profile] bardachd
Ind ráith i comair in dairfedo,
ba Bruidgi, ba Cathail,
ba hÁedo, ba hAilello,
ba Conaing, ba Cuilíni,
ocus ba Máele Dúin.
Ind ráith d’éis cach ríg ar úair,
ocus int slúaig foait i n-úir.


The fort over against the oakwood,
It was Bruidge’s, it was Cathal’s,
It was Áed’s, it was Ailill’s,
It was Conaing’s, it was Cuilíne’s
and it was Máel Dúin’s.
The fort remains after each king in turn,
and the hosts sleep in the ground.

Profile

bardachd: (Default)
bardachd

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Powered by Dreamwidth Studios